Dodatek węglowy – najważniejsze informacje

Dodatek węglowy – najważniejsze informacje

Dodatek węglowy to kolejny już pomysł polskiego rządu na problemy związane z zakupem opału na zimę. Dotycząca go ustawa weszła w życie w piątek 12 sierpnia, natomiast samo przyjmowanie wniosków rozpoczęło się kilka dni później po opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek węglowy. Przypomnijmy, że zaledwie miesiąc wcześniej, bo 11 lipca, prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, która zakładała, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwem domowym nie może wynosić więcej niż 996,60 zł. Projekt ten upadł jednak po zderzeniu z rzeczywistością, ponieważ okazało się, że wysokie ceny wynikają przede wszystkim ze względu na brak węgla. Pragnąc pomóc obywatelom w przygotowaniach do sezonu grzewczego, postanowiono wprowadzić dodatek węglowy, a więc finansowe wsparcie w kwocie 3000 zł.

Jeden dodatek na jedno gospodarstwo domowe, czyli?

Przez pojęcie gospodarstwo domowe należy rozumieć: • osoby fizyczne mieszkające samotnie, • osoby fizyczne oraz spokrewnione lub niespokrewnione będące w faktycznym związku czy też wspólnie z nią zamieszkujące.

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także cudzoziemcom ze stałym miejscem zamieszkania, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub pobyt czasowy udzielonego m.in. ze względów humanitarnych. Co ważne, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, zostanie on przyznany temu, który złoży go jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków przyjmuje się również, że konkretna osoba może wchodzić w skład wyłącznie jednego gospodarstwa domowego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z wynoszącej 3000 zł dopłaty do opału mogą skorzystać gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest: • kocioł na paliwa stałe, • kominek, • koza, • ogrzewacz powietrza, • trzon kuchenny, • piecokuchnia, • kuchnia węglowa, • piec kaflowy na paliwa stałe zasilany węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, które zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatkowo źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ile wynosi dodatek węglowy?

Kwota dodatku węglowego wynosi 3000 zł, a przy ustalaniu prawa do jego uzyskania nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego. Dodatek węglowy jest przyznawany jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego, podlega wyłączeniu spod egzekucji oraz jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Najprościej złożyć go za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP. Oczywiście można dostarczyć go również w formie pisemnej – osobiście lub pocztą do urzędu gminy, MOPR-u lub innego właściwego dla miejsca zamieszkania podmiotu. Wniosek należy złożyć w terminie do 30 listopada br., ponieważ wszystkie dokumenty, które wpłyną po tym dniu, nie będą rozpatrywane.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl